Konferencja podsumowująca kampanię – CZYSTE POWIETRZE JEST W NASZYM INTERESIE

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego przez cały 2023 rok realizował projekt na rzecz czystego powietrza pn; „CZYSTE POWIETRZE JEST W NASZYM INTERESIE” – kampania na rzecz
kształtowania postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze dla społeczności Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.


Dnia 8 grudnia 2023 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej odbyła się konferencja podsumowująca kampanię, na której swoją obecnością zaszczycili nas Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, samorządowcy burmistrzowie i wójtowie z Hyżnego, Błażowej, Jawornika Polskiego, Dydni, Nozdrzca, Dynowa, Dubiecka, Krzywczy i Lubeni, a także Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów.


Konferencję poprowadził Andrzej Wróbel – Sekretarz Gminy Błażowa, a w pierwszej części zaprezentowane zostały następujące wystąpienia:
– Czyste powietrze jest w naszym interesie – podsumowanie kampanii – Renata Kaniuczak – koordynator projektu ze Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego;
– Dotychczasowe efekty realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze w województwie podkarpackim – Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie ;
– Możliwości i zakres współpracy w obszarze inwestycji w korycie rzeki San oraz perspektyw i plany inwestycyjne Wód Polskich na terenie Pogórza Dynowskiego – Anna Sowa – Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;
– Stan przystosowania sieci do odbioru energii odnawialnej, planowane inwestycje oraz perspektywy współpracy Polskiej Grupy Energetycznej z samorządami z terenu Związku Gmin Turystycznych
Pogórza Dynowskiego – Grzegorz Kutyła – Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów; Paweł Buksa – Zastępca Dyrektora Rejonu Energetycznego w
Przemyślu;


Po przewie kawowej, drugiej części konferencji jej uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień:
– Biodegradowalne materiały polimerowe – ekologiczna alternatywa w zakresie poprawy jakości środowiska naturalnego Pogórza Dynowskiego – Magdalena Pantoł – Kierownik Wydziału
Biopolimerów, Centrum Wdrożeniowe, Grupa Azoty S.A. w Tarnowie;
– OX2 – Przyspieszamy dostęp do energii odnawialnej – planowane inwestycje na terenie gminy Nozdrzec – Tomasz Fiszer – Kierownik Projektu w firmie OX2;
– Farma Wiatrowa w budowie – YVS Nozdrzec – Jakub Zieliński – Wicedyrektor Dyrektor ds. Rozwoju Projektów Energetycznych – YVS Cerac, Katarzyna Grudka – kierownik ds. Rozwoju Projektów
Energetycznych – YVS Nozdrzec.
Podsumowaniem drugiej części konferencji był pokaz przedpremierowy filmu „Jasyr” poprzedzony odczytaniem listu Sławomira Kwoki – Prezesa Fundacji Ułani Króla Jana z Malawy, któremu ważne
względy osobiste nie pozwoliły dojechać na konferencję.
Na zakończenie obrad odbyła się gala wręczenia nagród w VII Edycji Podkarpackiego Konkursu Fotograficznego „Ślady – Skarby Folkloru” organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w
Błażowej przy współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie. Wystawę nagrodzonych prac uczestnicy konferencji mogli podziwiać w holu sali widowiskowej.

Organizacja takiego wydarzenia nie odbyłaby się gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu instytucji i osób. Z tego miejsca słowa podziękowania kierujemy do:
– Jadwigi Szermach – Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Błażowej Sp. z. o. o. za
wsparcie finansowe organizacji konferencji;
– Jerzego Kocój Burmistrz Błażowej, Andrzeja Wróbla Sekretarza Gminy Błażowa i pracowników
Urzędu w osobach: Magdalena Kotarba, Weronika Baran;
– Barbary Mroczki – Dyrektorki Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej wraz z pracownikami –
Kamilem Zagórskim, Januszem Tłuczkiem, Pauliną Jaworską, Krystyną Kustrą, Moniką Rybką;
– Stowarzyszenia Babski Młyn z Futomy;

Projekt pn. „CZYSTE POWIETRZE JEST W NASZYM INTERESIE – kampania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze dla społeczności
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego”, dofinansowany był przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Skip to content