Warsztaty edukacyjne w ramach kampanii „ CZYSTE POWIETRZE JEST W NASZYM INTERESIE”.

Za nami kolejny element realizacji kampanii „ CZYSTE POWIETRZE JEST W NASZYM INTERESIE”.
W dniach od 16 do 20 października 2023 roku w szkołach podstawowych, które zgłosiły się w ramach
naboru prowadzonego w trakcie kampanii, odbyły się 5 godzinne warsztaty edukacyjne skierowane
do wszystkich grup wiekowych, według następującego harmonogramu:

 • 16 października 2023 r. – uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim i
  Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce,
 • 17 października 2023 r. – uczniowie z Zespołu Szkół w Niebocku i Szkoły Podstawowej im. Św.
  Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach,
 • 18 października 2023 r. – uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie oraz Szkoły
  Podstawowej w Łubnie,
 • 19 października 2023 r. – uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Babicach i z
  Zespołu Szkół w Nienadowej,
 • 20 października 2023 r. – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lecce oraz Szkoły Podstawowej im.
  gen. bryg. M. Boruty-Spiechowicza w Nowym Borku.
  Zajęcia warsztatowe prowadzili Paulina Rutkowska i Piotr Tomczyk z Edukacji Ekologicznej z Łodzi ,
  którzy przy pomocy specjalnych edukacyjnych urządzeń pozwolili uczniom m.in. zbadać jakość
  powietrza w klasie, za pomocą energii pochodzącej z paneli słonecznych poruszać robotami, według
  wzoru rozpoznawać drzewa po liściach oraz na zakończenie zagrać w wielkoformatową grę
  planszową, sprawdzając w ten sposób jak dużo zapamiętali z tej cennej lekcji ekologii.
  Ponadto, w trakcie trwania warsztatów uczniowie dowiedzieli się:
 • czym jest smog, wypróbowali jak działają czujniki smogu i oczyszczacz powietrza,
 • jak badać czystość powietrza,
 • czym jest skala porostowa,
 • czym są odnawialne źródła energii (OZE) i dlaczego wspomagają ochronę powietrza,
 • z jakich powodów warto stosować OZE zamiast tradycyjnych źródeł energii,
 • jak palenie węglem wpływa na zanieczyszczenie powietrza,
 • jak oddychanie zanieczyszczonym powietrzem oddziałuje na układ oddechowy.
  Wiedzę utrwalali poprzez zabawę :
 • grę XXL dotyczącą oze i ochrony powietrza,
 • grę typu Memory o tematyce ochrony powietrza.
  Wzięli też udział w pogadance o:
 • dobrych praktykach w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii,
 • negatywnym wpływie transportu indywidualnego na stan powietrza i na zdrowe ludzi
 • sposobach ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych.

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali materiały edukacyjne i drobne pamiątkowe upominki.
Autorzy zdjęć: Renata Kaniuczak i opiekunowie uczniów podczas warsztatów ze szkół w Jaworniku
Polskim, Dylągówce, Łubnie, Babicach i Lecce.

Organizacja warsztatów dofinasowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Skip to content