1 2 3 4 5 6

Kalendarium


PartnerzyLicznik odwiedzin: 2422288

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Aktualność
Relacja z XIV Konferencji Naukowo-Technicznej

Relacja z XIV Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San"

25 maja 2017 roku, Winne-Podbukowina

Przyroda i dziedzictwo kulturowe stanowią bogactwo każdego kraju i są dobrem publicznym, które należy nie tylko chronić i pielęgnować ale też wykorzystywać dla rozwoju turystyki. Za sprawą ludzi zaangażowanych w ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego należy upowszechniać takie formy turystyki i kierunki rozwoju, które wpłyną na ograniczenie niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, a szczególnie na obszarach najcenniejszych z punktu widzenia różnorodności przyrodniczej jak i kulturowej. Idea ta przyświeca włodarzom gmin należących do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, którzy od czternastu lat organizują tematyczne konferencje naukowe.

Dnia 25 maja 2017 roku w świetlicy wiejskiej na Winnym-Podbukowinie (gmina Dubiecko) odbyły się kolejne już 14-te obrady pod hasłem: „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego”.

Honorowy patronat nad obradami sprawowali:

 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Adam Pęzioł – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Roman Bargieł – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie
 • Marek Olszewski – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie
 • Marcin Fijałek – Prezes Zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie.

Konferencja już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych na Podkarpaciu stąd też patronatem naukowym objęła ją ponownie Wyższa Szkoła Informatyki i Zrządzania z siedzibą w Rzeszowie.

W Komitecie Naukowym zasiedli naukowcy reprezentujący najbardziej liczące się uczelnie w regionie:

 • prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Członek Komitetu Naukowego
 • doc. dr Grażyna Dyrda – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Członek Komitetu Naukowego
 • dr Krzysztof Szpara – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Członek Komitetu Naukowego

Powołany został również komitet organizacyjny, odpowiedzialny za sprawną organizację wydarzenia w następującym składzie:

 • Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Burmistrz Miasta Dynowa
 • Wiesław Bembenek – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Wójt Gminy Dubiecko
 • Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia
 • Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
 • Krystyna Sówka – Wójt Gminy Dynów
 • Wacław Pawłowski – Wójt Gminy Krzywcza
 • Renata Kaniuczak – Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Obrady otworzyli Prezes Zarządu Związku Zygmunt Frańczak w towarzystwie Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Wiesława Bembenka i jednocześnie gospodarza gminy, którzy przywitali przybyłych oraz przedstawili zaproszonych gości, komitet honorowy, komitet naukowy oraz prelegentów.
Wśród zaproszonych gości obecnych na sali konferencyjnej min. byli:
- Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
- Krystyna Wojdyło – Wójt Gminy Hyżne
- Krystyna Sołek – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
- Bogusława Osiadacz – Kierownik Zarządu Zlewni Sanu z siedzibą w Przemyślu/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie –
- Jerzy Wolski – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Sesję naukową poprzedził panel dyskusyjny poprowadzony przez Prezesa Zarządu Związku – Zygmunta Frańczaka w którym uczestniczyli:
Magdalena Sobina Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
Paweł Wais Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Paweł Rak Główny Specjalista – Koordynator Biura Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Piotr Najda Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
Adam Pęzioł Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Wojciech Wdowik Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w towarzystwie Agnieszki Pastuszczak - Naczelnika Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Zaproszeni prelegenci z najważniejszych instytucji w regionie w krótkich wystąpieniach przedstawili reprezentowane instytucje, realizowane przedsięwzięcia oraz plany w perspektywie finansowej 2016–2020. Cierpliwie i chętnie odpowiadali na pytania, które zostały do nich skierowanie po ich wystąpieniach.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się panel naukowy. Na konferencję nadesłano 19 propozycji tematycznych ale ze względu na ograniczony czas do wygłoszenia wytypowano 8 referatów. Pozostałe wraz z wygłoszonymi opublikowane zostaną w monografii. Na potrzeby konferencji przygotowano min. materiały konferencyjne obejmujące skróty wszystkich wygłoszonych opracowań.

Na XIV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” zostały wygłoszone następujące referaty:

 • Ignacy Krasicki – kapłan, biskup i prymas Polski – ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec – Uniwersytet RzeszowskilPłk Jan Kamieniecki – adiutant księcia Józefa Poniatowskiego i jego związki z Dynowszczyzną – ks. dr Jan Rogula – Parafia Krzywcza
 •  Organizacje pozarządowe działające na terenie gmin ZGTPD i ich rola w ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – dr Małgorzata Skulimowska – Uniwersytet Rzeszowski, dr Marcin Warchoła – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
 • Uprawa roślin zielarskich sposobem na zagospodarowanie nieużytków rolnych na terenie Pogórza Dynowskiego – dr hab. inż. prof. PRz Witold Niemiec, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz, dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza,
 • Inwentaryzacja herpetofauny na Pogórzu Dynowskim – mgr Sabina Klich – Uniwersytet Jagielloński, dr Mariusz Klich – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • Skuteczność i stabilność procesu oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalni z reaktorem SBR – dr inż. Włodzimierz Miernik, dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, mgr inż. Dariusz Młyński – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Analiza efektywności oczyszczalni ścieków typu SBR w Pruchniku – dr inż. Adam Masłoń, inż. Bartłomiej Biskup – Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza,
 • Charakterystyka ilościowa ścieków odpływających z obszaru aglomeracji Sanok do oczyszczalni w Trepczy – mgr inż. Anna Młyńska – Politechnika Krakowska, dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, mgr inż. Dariusz Młyński – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 • Po kilku wystąpieniach, ogłaszano krótką przerwę podczas której można było wymienić się swoimi przemyśleniami na temat wysłuchanych referatów. Nie zabrakło merytorycznych dyskusji podczas których padało wiele pytań. Konferencje należy zaliczyć do udanych, gdyż była dobrą okazją do zaprezentowania swoich naukowych zainteresowań oraz poszerzenia wiedzy.

  Również w przerwach między obradami uczestnicy Konferencji podziwiali występy dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku, które prowadzi instruktor Piotr Huget.

  Po zakończonych obradach i znakomitym obiedzie chętni uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce na której mogli podziwiać placówkę muzealno-edukacyjną w Śliwnicy – Izbę Regionalną. Izba powstała na początku lat dziewięćdziesiątych z inicjatywy Danuty Śliwińskiej, która jest opiekunem eksponatów oraz przewodnikiem po dzień dzisiejszy. Następnie odwiedzili również Stanicę Ułańską w Piątkowej, gdzie skupieni wokół niej pasjonaci przywracają tradycję Jazdy i Kawalerii Polskiej oraz stołu. Tutaj swoje miejsce mają Ułani Króla Jana – ochotnicy kawalerii, ich konie oraz całe wyposażenie. Ułan Sławek zaprezentowała pokaz musztry kawalerii oraz poczęstował gości tradycyjnym jadłem i napojami wytwarzanymi na miejscu przez właścicieli Stanicy.

  Konferencja bez wątpienia spełniła swój cel - stała się bowiem dla uczestników forum wymiany poglądów, umożliwiającym konfrontację swojej wiedzy i umiejętności z wiedzą innych studentów i doktorantów, jak również badaczy bardziej doświadczonych. Wszystkim uczestnikom za zainteresowanie Konferencją serdecznie dziękujemy.


  W tym miejscu szczególne podziękowania kierujemy do następujących osób:
  - Wiesław Bembenek – Wójt Gminy Dubiecko, Andrzej Szałyga – Sekretarz Gminy Dubiecko oraz pracownicy Urzędu Gminy: Witold Bubenko, Wojciech Smoliński za pomoc w organizacji konferencji,
  - Jan Prokop z Urzędu Miejskiego w Dynowie za pomoc techniczną przy opracowywaniu materiałów promocyjno-informacyjnych,
  - Marta Ćwian – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dubiecku za pomoc w organizacji konferencji.
  - Piotr Huget – instruktor tańca wraz z Zespołem Tanecznym działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury Dubiecku za przygotowanie występu artystycznego,
  - Józef Janowski – Sołtys wsi Winne-Podbukowina koło Dubiecka za pomoc w organizacji konferencji,
  - Monika Wiśniowska – Koło Gospodyń Wiejskich Winne-Podbukowina za pomoc w organizacji konferencji,
  - Danuta Śliwińska – opiekun Izby Regionalnej w Śliwnicy za udostępnienie obiektu do zwiedzania,
  - Ułan Sławek ze Stanicy Ułańskiej w Piątkowej – za ciepłe przyjęcie, degustację oraz udostępnienie obiektu do zwiedzania.

  Konferencję zorganizowała oraz wszelkie materiały promocyjne i informacyjne przygotowała Renata Kaniuczak.

zobacz galerie zdjęć  |   powróć do listy aktualności

 

 

 

WCZYTYWANIE